• I'm already a member

SHIPPING GUIDE

Shipping fee
In Hanoi 40.000 VND
In Saigon 20.000VND - 50.000VND
Others 40.000 VND *under 500 gram for each
For Wordlwide Shipping please contact
Viber Hotline 090.607.8788 or
Email popbirdy.order@gmail.com

Phí vận chuyển
Nội Thành Hà Nội  40.000 VND
Nội thành Sài Gòn 20.0000 VND - 50.000 VND
Các tỉnh khác 40.000 VND *kiện hàng dưới 500 gram
Ship Nước Ngoài vui lòng liên hệ
Viber Hotline 090.607.8788 hoặc
Email popbirdy.order@gmail.com

44 Dang Thi Nhu St., Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC
9:00am - 9:00pm
(08) 66768610
1B Chan Cam St. , Hanoi
9:00am - 9:00pm
(04) 62542054
Hotline: 090.607.8788

 

Follow Us

Customer Care

LOCATION:

HCM

Hà Nội

Cart

View Cart